De 5 visuele feiten voor een succesvolle trade

Forex & Binaire Opties trading

De 5 visuele feiten voor een succesvolle trade

10 juli 2019 12

Om alle ruis terzijde te schuiven, volgt hier een korte en bondige samenvatting van de 5 visuele feiten van een succesvolle trade. Maar voor we van start gaan even het volgende:

 • Dit is geen hapklare strategie, want hapklare strategieën bestaan niet.
 • Trading is een ambacht dat om ervaring en oefening vraagt, het onderstaande is dus geen kunstje dat je even nadoet om klikkerdeklik rijk te worden.
 • Alles wat hier niet in voorkomt is niet relevant voor trading. Alle jargon die hier niet in voorkomt, hoef je ook niet te kennen om succes te hebben met handelen.
 • Deze 5 feiten zijn beduidend beter te onderscheiden en te vertrouwen in price range charts of tick charts (geen Renko), dan in time based charts.

In price range charts zijn alle kandelaars vrijwel even lang. Dat komt doordat de kandelaar een vaste lengte heeft van een aantal pips. In tick charts wordt een kandelaar gevormd door een vast aantal prijscorrecties. Hierbij kunnen de kandelaars dus weer enorm van lengte verschillen. Bij beide speelt tijd dus geen enkele rol.

Price range kandelaars hebben dus ofwel een lange body en korte wicks, of wel een korte body en lange wicks of iets er tussenin. Dit gegeven zegt iets over waar vraag en aanbod elkaar vonden.

De 5 visuele feiten zijn:

 1. Time
 2. Trend
 3. Valid retracement
 4. Candle stick formations
 5. Volume

Deze zaken kunnen vrij hard worden vastgesteld, geen nattevingerwerk dus. Als je denkt, voelt of vermoedt, dat de trend bullish is, dan zou ik er niet op rekenen. Als je daarentegen ziet dat de trend bullish is, dan zal dat wel zo zijn.

Oefenen is iets anders dan eindeloos herhalen

Aan de andere kant zijn er eindeloos veel situaties die je vooral goed kunt beoordelen dankzij ervaring en oefening. Of hier ook nog een speciaal fingerspitzengefühl bijhoort waarvoor je een bijzonder talent moet hebben, durf ik niet te zeggen. Oefening baart kunst. En oefenen doe je niet door eindeloos vaak maar iets te doen. Oefenen is een cyclus:

 1. Plan iets
 2. Voer het plan uit
 3. Evalueer actie en resultaat
 4. Leer daar wat van en leer wat nieuws bij

En dat cirkeltje blijf je herhalen. Zonder goed evaluatiemodel werkt dit niet effectief. Zo’n evaluatiemodel bevat de feiten, maar ook jouw emoties en gedachten.

Enfin, komt-ie.

1. Time

Waarom is tijd belangrijk? Je wilt alleen handelen als er voldoende kooplui op de markt te vinden zijn. Je wilt echter niet handelen als er uitzonderlijke prijsbewegingen op de markt te verwachten zijn.

Tijd gaat over twee zaken: is er voldoende handel op dit tijdstip, en verwachten we iets geks op dit tijdstip? Handel je op lange termijn (dagen) dan zijn economisch-nieuwsmomenten niet relevant. Handel je intraday (trades van minuten tot enkele uren), dan wordt econonomisch nieuws belangrijker naarmate je handelritme sneller wordt.

We handelen in het voorbeeld hieronder op woensdag om 11:00 ‘s ochtends CEST, dus er is voldoende handel op de markt (‘s avonds om 11:00 uur is een slechter moment voor daghandel). Een belangrijk nieuwsmoment wordt pas ‘s middags om 14:45 uur verwacht. Dan kan de prijs gekke pieken en dalen vertonen. Hiermee is niet gezegd dat je niet mag handelen rond een nieuwsmoment. Maar voor kortstondige handel kan dat raadzaam zijn.

Tijd is dus OK.

2. Trend

Waarom wil je de trend bepalen? The trend is your friend. Een slimme trader handelt alleen met de trend en niet tegen de trend. De reden is statistisch: er is nu eenmaal vaker een retracement dan een reversal. Zie de afbeelding hieronder: 18 retracements tegen 3 reversals. Handelen op retracements doe je nu eenmaal met de trend mee.

Over trend wordt eindeloos veel geschreven en gesproken. Da’s gek, want trend is vrij eenvoudig vast te stellen, zeker voor een daghandelaar. Je kunt dit op verschillende manieren benaderen en de ene manier sluit de andere niet uit. Eerst maar eens uitzoomen. Wat zie je? Teken het zonodig.

2a-trend

 • De rode pijlen omlaag lopen langs structuren waar de Highs steeds lager werden en de Lows ook. Bij een bearish trend (omlaag) is elke nieuwe Low een Lowest Low en elke nieuwe High een Lower High. Bij een bullish trend (omhoog) is dat natuurlijk andersom.
 • De rode kruisen geven een Low die niet meer Lowest Low (bij bearish trend) was of een Low die niet meer Higher Low (bij bullish trend) was. Trendbreuk dus. Ook afwijkende Highs kunnen natuurlijk een trendbreuk markeren.
 • De korte rode pijlen omhoog leken een nieuwe bullish trend, maar deze trend werd meteen gestaakt. Bij inzoomen (volgende stap) zou je ook zien dat dit een soort retracement op langere termijn was en geen trend.
 • De rechthoek is een ranging trend. Geen trend dus. De Highs en Lows  vertonen geen duidelijk trappetje.
 • De blauwe pijlen wijzen naar een nieuwe Higher Low en een nieuwe Highest High → een bullish trend wellicht? De nieuwe kandelaars moeten dit bewijzen.

De hele kaart toont een afnemende bearish trend die in het ranging gebied tot stilstand is gekomen. Je zou hier een curve langs de Lows kunnen tekenen. Wordt de nieuwe trend bullish?

Om dat vast te stellen gaan we weer inzoomen:

Bij cirkel 1 is er een nieuwe Highest High, maar vergeet niet dat we hier in een ranging gebied zitten, dus te vroeg voor bullish conclusies. Cirkel 2 is een Higher Low, maar het is nog steeds te vroeg voor conclusies want de prijs is nog niet ontsnapt uit het ranging gebied. High 3 maakt een eind aan de bullish droom. Low 4 geeft nieuwe hoop. High 5 bevestigt de bullish trend, want ook ver buiten het ranging gebied. De beduidend hogere Higher Low 6 bevestigt de nieuwe trend nogmaals.

Belangrijk in dit beeld is het feit dat Low 6 op hetzelfde niveau zit als eerdere Highs in het ranging gebied. Hier ontsnapt de prijs aan de range.

Dit nieuwste kandelaar aan het einde van de blauwe pijl (NOW) torent boven de rest uit. Als deze kandelaar voltooid is, kun je concluderen dat er een nieuwe trend is. Dat is geen wet van Meden en Perzen, elke nieuwe kandelaar kan deze concusie onderuit kegelen. Deze methode is echter zeer betrouwbaar gebleken.

Maar er is nog een andere factor die ons kan helpen om deze nieuwe trend te bevestigen: de dagkandelaar.

De chart met dagkandelaars toont ook weer een trend of een beweging die kan helpen bij het bevestigen van de trend. De kandelaar van vandaag zelf is ook een trend-indicator. De kandelaar van vandaag is blauw, bullish, dus vandaag is (tot nu toe) een bullish dag. Er zijn daghandelaren die blind varen op de dagkandelaar als indicator voor trend.

In de afbeelding met dagkandelaars zien we een soort van kanaal in opwaartse richting en een blauwe dagkandelaar die een nieuwe bullish trend lijkt in te luiden. De dagkandelaar zet twee kleine dagkandelaartjes links ervan flink in de schaduw, een signaal dat verderop ook langskomt en dat duidelijk een koersommekeer markeert.

We hebben nu op drie manieren een nieuwe bullish trend vastgesteld. Lijkt me voldoende.

3. Valid Retracement

Waarom wil je een retracement valideren? Retracements en reversals zien er in de charts echt anders uit. Maar het verschil is pas te herkennen, als je terugkijkt in de charts en dus vooruit kijkt in de tijd. Tijdens het handelen heb je dat complete beeld nog niet, want je kunt niet vooruit kijken. Alleen dure Forex-trainers kunnen dat…

Je wilt dus handvatten hebben om een retracement te onderscheiden van een reversal. Bij een retracement trekt de koers zich kortstondig terug om daarna de trend te hervatten, bij een reversal gaat de trend de andere kant op.

Zoom je verder in of uit, dan blijkt elke reversal een retracement te zijn en elke retracement een reversal. Reden te meer om niet eindeloos in- en uit te zoomen naar andere time- of price frames, want daarmee maak je jezelf onzeker.

Tijdens het vaststellen van de trend met de Higher Highs en Lower Highs, zagen we ook al tussen markeringen 2 en 3 een eerste retracement. Deze retracement is eenvoudig te valideren.

Daarvoor gebruik je de tool Fibonacci Retracement. Deze moet je wel even prepareren, zodat geen zinloze niveau’s het beeld vertroebelen. Alleen de niveau’s 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% en 100% zijn relevant waarbij je 50% ook nog achterwege zou kunnen laten.

Waarom Fibonacci? Kunnen we eindeloos over schrijven, is ook gedaan, maar het is een betrouwbaar instrument gebleken. Fibonacci gaat over de menselijke aard die zoekt naar en vertrouwen vindt in harmonische patronen.

De 100% lijn is de start van de Fibo, die in dit geval bij de Lowest Low wordt geplaatst waar de huidige wave omhoog is begonnen.

Vaak zijn er meerdere punten waar je zou kunnen starten, zoals in deze situatie. Hier is gekozen voor de Low waar de nieuwe trend is begonnen en dus ook de eerste wave. Het kleine hikje wat daarop volgde was een laatste worsteling om aan het ranging gebied te ontsnappen en is geen serieuze wave. De uitkomst van onze validatie zou overigens met beide andere rood gemarkeerde Lows niet anders zijn.

De 0% lijn is het eind van de Fibo, die in dit geval op de Highest High wordt geplaatst – markering 2.

Wanneer is de retracement valide? Als de kandelaar met de nieuwe Low duidelijk binnen het gebied van 38.2% en 61.8% blijft.

Bij een kandelaar met een hele lange wick, zoals de blauwe markering 3 hierboven toont, mag die wick er best iets doorheen prikken, maar niet teveel. Bij een kandelaar met een grote body en weinig wick, wordt dit twijfelachtig, omdat een lange wick ook wijst op een ommekeer in de wave en een korte juist niet. Als de kandelaar nauwelijks voorbij de 38.2% komt mag je ook twijfelen aan de validiteit, maar wellicht dat de volgende kandelaar dan alsnog door de 50% en richting die 61.8% gaat.

De blauwe kandelaar die zich nu vormt blijft nog steeds mooi binnen de Fibo-marge en heeft een mooie lange wick. Blijkt deze kandelaar na voltooiing van de volgende kandelaar de nieuwe Low te zijn, dan is de retracement valide.

4. Candle stick formation

Wat doen de vormen en formaties van kandelaars ertoe? Kandelaars vertellen het verhaal van vraag en aanbod. Op basis daarvan ga je handelen.

Het slagveld is verkend (Time en Trend), Het geweer is op de juiste positie geplaatst, het vizier is ingesteld en geijkt en de scherpschutter zelf staat ook op scherp (Valid Retracement). Nu is het wachten op het signaal om de trekker over te halen. Dat signaal is altijd een voltooide kandelaar. We handelen altijd op de Close van de kandelaar die de retracement valideert en geen seconde eerder.

Deze kandelaar moet echter nog wel aan wat eisen voldoen om tot een valide trade te komen. Dit gaat over de schaduw van de twee kandelaars die de retracement valideren en de kandelaars ervoor. Of we de trigger overhalen hangt dus af van de formatie van de laatste 4 tot 5 kandelaars.

Eerst even wat gekke woorden verzinnen om dit te verduidelijken.

 • Laten we de kandelaar die de bodem van onze retracement vormt – aangewezen met de rode pijl – de Fibo-kandelaar noemen. Deze vormt immers de retracement aan de hand van de Fibo-waarde.
 • De nieuwste kandelaar, die zich nu nog aan het vormen is, noemen we de Trigger-kandelaar. Is deze voltooid en staan de seinen op groen, dan kunnen we handelen.
 • De twee of drie kandelaars die voorafgingen aan de Fibo-kandelaar noemen we de Schaduw-kandelaars.

De spelregels zijn duidelijk. De Trigger-kandelaar in het blauwe vak (1), moet samen met de Fibo-kandelaar groot genoeg zijn om de links liggende Schaduw-kandelaars in de schaduw te zetten. We hebben liever dat de Trigger-kandelaar deze schaduw werpt, dan de Fibo-kandelaar.

Als de Fibo-kandelaar een enorme body heeft, is de wick erg klein en dat is een zwak signaal voor een hervatting van de trend. De Fibo-kandelaar mag overigens net zo goed bullish als bearish zijn, zolang de body maar beduidend kleiner is dan de wick.

In de formatie hier hebben de twee bearish Schaduw-kandelaars (oranje) een kleine body en ze lopen zowat parallel, wat duidt op twijfel en handel in een klein prijsgebied. De Fibo-kandelaar heeft een lange wick (Stop Loss hunting) en een bescheiden body. Die body is bescheiden, omdat in een price range chart de totale lengte van elke kandelaar vast staat. In deze chart is dat 3 pips per kandelaar voor body + wick. De schaduw die de twee blauwe kandelaars werpen is beduidend groter dan de body van de twee voorlaatste kandelaars – gemarkeerd met de blauwe en rode rechthoek.

Als de Trigger-kandelaar voltooid is, hebben we de retracement gevalideerd, maar hebben we ook een valide trigger.

De valide trigger wordt gevormd door de formatie van de laatste 4 kandelaars.

5. Volume

Waarom is volume belangrijk? Volume vertelt hoe de markt op de nieuwste ontwikkelingen reageert. Volume kan de hypothese voor een nieuwe trade aan het wankelen brengen.

Om te beginnen: je kunt niet handelen op basis van volume. Volume kan een goede trade ook niet bevestigen. Het kan wel vraagtekens stellen bij de hypothese voor de nieuwe trade. Laat volume een afwijkend beeld zien, dan kun je ook een afwijkend gedrag van de prijs verwachten. En we willen juist handelen op herkenbaar en doorsnee gedrag.

De balken van de volume-indicator zeggen individueel weinig. Je kunt geen enkele conclusie aan zo’n balk verbinden. Wel herken je beelden. Zoals veel volume (lange balk) bij High en Low kandelaars. Maar er zijn evenzovele kandelaars met veel volume die geen Low of High zijn. Wat zoeken we? Stijgende en dalende lijnen.

Het beeld in deze chart is duidelijk. Waar de prijs stijgt, stijgt ook het volume (blauwe pijlen). Daarbij kun je gekken pieken en dalen in het volume buiten beschouwing laten. Waar de prijs daalt (rode pijlen), daalt ook het volume.

Nogmaals: je kunt hier geen conclusies aan verbinden. Maar zie je een beeld wat absoluut andersom is, dan is er iets anders aan de hand en zou je kunnen besluiten om deze trade voorbij te laten gaan. We handelen immers op statistische waarschijnlijkheid, dus idealiter staan alle seinen op groen.

Volume toont eerder interesse in een bullish markt en geeft geen beeld van het tegendeel.

Risk Management

Er is nog een factor van belang voordat we een positie openen, maar eigenlijk heb je deze met het valideren van de retracement al afgewogen en OK bevonden. Dat is de verhouding tussen Stop Loss en Take Profit. Deze moet circa 1:1 zijn. Eerst maar eens wat lijnen trekken om dit te verduidelijken.

Onze positie zoals hiervoor geanalyseerd loopt bij het maken van deze schermafdruk overigens al weer een tijdje. De prijs gaat de goede kant op.

De Stop Loss (rood) leggen we idealiter onder de meest recente Low = de Fibo-kandelaar. De eerste (!) Take Profit (groen) leggen we iets boven de meest recente Highest High – de 0% van de Fibonacci. Bij een Fibo-kandelaar die onder de 50% was gezakt, is de Open-prijs (wit) dus al snel ergens halverwege Stop Loss en Take Profit. De R:R verhouding is dan automatisch in de buurt van 1:1. De witte stippellijn is overigens de gecalculeerde Break Even lijn waar dus commissie en spread in verrekend zijn.

Hoe nu verder?

Analyse klaar, winst ligt voor het oprapen, hoe nu verder met de positie? Wanneer openen, waar moeten SL en TP staan? Dit is een ander verhaal. De minimale winst en verlies worden bepaald door de chart structures (zie afbeelding hierboven). Maar er valt veel meer uit te halen waarbij je bovendien geen risico meer loopt.

Een hyperlink volgt. Voorbeelden eveneens.

Voorbeelden

12 antwoorden

Geef een reactie

 1. Rook Rook schreef:

  Nu een voorbeeld van een positie die overnight door liep. Doe ik vaker. https://forexninja.nl/5373/5vf-principe-22-juli-2019/

  Ook helemaal volgens de 5 visual facts methode geopend en daarna op de gebruikelijke wijze gevolgd en gesloten. Dat volgen schijnt nog te gaan worden uitgelegd.