Forex: verliezen is een kunst

Forex & Binaire Opties trading

Forex: verliezen is een kunst

13 October 2015 Trading 2

Verliezen is veel moeilijker onder de knie te krijgen in forex, dan winnen. Het is ook belangrijker om goed te leren, dan winnen, omdat het indruist tegen twee evolutionair ingebakken eigenschappen van de mens.

Forex verliezen beperken

De mens heeft twee vreemde eigenschappen die bij trading bijzonder onhandig van pas komen. Enerzijds hebben we een hekel aan verliezen, anderzijds nemen we meer risico als het gaat om mogelijk verlies, dan als het gaat om mogelijke winst.

We worden dus onvoorzichtiger als verlies dreigt, en juist voorzichtiger als winst dreigt. In handelstermen: we pakken te snel winst en rekken de SL nog verder op als het verlies toeneemt. Gevolg: grote verliesposten tegenover kleine winstposten.

Die winstposten vieren we groots, die verliesposten poetsen we weg, of leiden er toe dat we stoppen met handelen, depressief worden, overmatig gaan eten of iemand die net voor de voeten komt de huid vol schelden.

Met het onderzoek zal ik je hier niet vermoeien. Maar ik heb wel een leuk video daarover. Neem de tijd om goed te luisteren naar Laurie Santos, want dit gaat voor 101% over de grootste fout bij  trading!

Verliezen moet je leren

Verliezen is dus een ambacht op zich met daarin nog een extra grote uitdaging: ontstijgen aan 35 miljoen jaar evolutie. In India hebben grote bedrijven zogenaamde CFO’s – Corporate Failure Officers. Elke fout wordt om te beginnen gevierd, omdat deze menselijk is, maar vooral omdat deze hen in staat stelt om te leren.

Loopt een trade richting SL, dan laat je deze lopen. Je neemt je verlies niet eerder, maar vertrouwt op je analyse. En vooral: je hoopt (of wanhoopt) op een snelle wending naar de goed kant.

Analyses analiseren

Hoe ga je dat verlies vieren? Als het leed geleden is, ga je je analyse opnieuw analyseren. Dat doe je niet aan de hand van de nieuwe informatie die erbij is gekomen, maar eerst met dezelfde gegevens die je had voordat je de trade opende.

De gegevens zijn hetzelfde, maar jouw persoonlijke input in de berekening is nu heel anders. Je analyseert de trade dus op twee manieren: had je ergens een analysefout gemaakt? En: was je persoonlijke input (begeerte, whatever) zo bepalend dat je met een half oog de trade opende?

Om het verlies volledig te benutten, evalueer je ook jouw persoonlijke houding op dat moment. Was je verveeld, moet je zo nodig een trade openen, was je gebrand op revanche vanwege een vorig verlies? Zeg het maar.

Forex verliezen is geen ramp

Het is geen ramp als je trades verliest en zelfs niet als je eerste account wordt opgeblazen. Het is een ramp als je daardoor stopt met handelen. Slechts 5% van de forex traders verdient structureel geld. Jij hoort daarbij. Mits je de juiste spelregels hanteert. En de belangrijkste spelregel is: persoonlijke emoties mogen niet meedoen!

 

2 Responses

Leave a Reply

  1. Sjakie says:

    WOW, inspirerend, bedankt! 🙂